Dotace na plynový kotel

Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte možnost jej vyměnit za nový, odpovídající moderním ekologickým požadavkům a k tomu získat dotaci. Dotace na plynový kotel.

Jak postupovat a jaké jsou možnosti, napoví následující řádky.

Ministerstvo životního prostředí se snaží v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 podpořit efektivnější a samozřejmě co nejšetrnější způsob vytápění rodinných domů. V současné době v rámci druhé vlny tzv. Kotlíkových dotací, nebo prostřednictvím dotačního programu Zelená úsporám.

Kotlíková dotace

Dotace se týká majitelů rodinných domů, kteří mají zájem vyměnit svůj starý tepelný zdroj na pevná paliva za nový, například plynový kondenzační kotel. Je určena tedy pouze fyzickým osobám, majitelům rodinných domů.

Poskytnutá dotace může být až do výše 127 500 Kč, pro občany v krajích s nejvíce znečištěným ovzduším je pak navíc připraven bonus ve výši 7 500 Kč. Kotlíkovou dotaci je možno kombinovat s dotací Zelená úsporám, díky které může občan obdržet ještě další bonus až ve výši 40 000 Kč.

Konkrétně je podpora, při pořízení kondenzačního plynového kotle, ve výši 75% nákladů maximálně 75 000 Kč.

Kotlíkové dotace jsou v plné režii krajských úřadů, co se týká podání žádosti, vyplacení prostředků a také získání konkrétních informací o chystaných nebo probíhajících výzvách.Aktuálně například probíhá výzva v Moravskoslezském kraji, kdy byl příjem žádostí zahájen 5. září 2017 a bude probíhat až do 31.12.2018. Počet žádostí je však omezen a to na 10 000!  Je tedy vhodné si vše řádně promyslet a příjem žádostí nezmeškat.

Dotace na plynové kotle budou poskytovány na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3, 4 nebo 5 třídu dle normy ČSN 303-5.

Seznam nových, vhodných zařízení je k nahlédnutí pro občany na stránkách Státního fondu životního prostředí, zde si lze také zkontrolovat, zda vámi zakoupené zařízení vyhovuje a tím pádem splňuje podmínku pro přidělení dotace.

Žádat o dotaci je možné i v případě, kdy již občané plynový kotel vyměnili dříve a to v období od 15.7.2015.

Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám se skládá z několika oblastí. Jednou z nich je i Efektivní využití zdrojů energie. Patří sem tedy dotace na výměnu starých a neefektivních plynových kotlů v domácnostech a jejich výměnu za nové, ekologické. Oprávněn k podání žádosti je opět pouze vlastník rodinného domu, tedy fyzická osoba, případně osoba, která dům teprve staví.

Maximální výše podpory je omezena na 50% doložených výdajů, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je pak navýšena ještě o dalších 10%.

Podporu na pořízení nového kondenzačního kotle je možné čerpat pouze za současného čerpání dotace na plynové kotle související – konkrétně Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, která se týká zateplení budovy a jiných úkonů ke snížení energetické náročnosti. Tento úkon není potřeba, je-li prokázáno, že měrná roční potřeba tepla EA na vytápění je nižší než 150 kWh.m-2.rok-1.

Pokud by byla žádost o dotaci na výměnu kotle schválena, může být poskytnuta v maximální výši 18 000 Kč v kombinaci s dotací na zateplení, nebo ve výši 15 000 Kč ve verzi bez zateplování domu. Uvedená částka je pouze příspěvek na kotel, nikoliv i na zmiňované zateplování.

Dotace na plynový kotelDotace na plynový kotel – žádost

Žádost o dotaci se podává elektronickou formou a je k nalezení na webových stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Podání je však možné i osobně na krajských pracovištích SFŽP.

Žadatel je do programu zařazen pouze, pokud má vypracován odborný posudek od oprávněné osoby, ten musí obsahovat projektovou dokumentaci a také energetické hodnocení budovy. Žádost se tedy podává elektronicky, ovšem do pěti dnů ji musí žadatel doručit krajskému pracovišti SFŽP také v listinné podobě včetně požadovaných příloh.

V případě že bude žádost zkontrolována, akceptována a vyhodnocena kladně, dojde k registraci akce a vydání rozhodnutí o poskytnutí konkrétní dotace a to dotace na plynový kotel. Zhruba do tří týdnů pak budou odeslány prostředky na účet žadatele.

Podmínky programu dále stanovují bližší povinnosti žadatele nebo již příjemce dotace na plynový kotel.

Pokud se rozhodnete o dotaci z programu Zelená úsporám žádat, je vhodné detailně si podmínky programu, které jsou uvedeny na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí, pročíst.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše...
Kotlíková dotace 2018
Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu...
Nejčastější dotazy ke kotlíkové dotaci
1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení? Tzv. mikroenergetická opatření jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close