Dotace na kotle
Přemýšlíte o výměně starého kotle za úspornější a ekologičtější verzi? Nezapomeňte přitom využít aktuální nabídku dotací z programu Nová zelená úsporám. Žádost můžete podat Vy sami nebo v zastoupení firmy, která Vám nový kotel instaluje.

V roce 2013 se rozběhl program Nová zelená úsporám podporující výměnu starých kotlů v krajích České republiky s největším znečištěním ovzduší. Výzva platila pro Středočeský, Moravskoslezský, Plzeňský, Královéhradecký a Ústecký kraj. Kotelné dotace.

Ušetřete za nový kotel až 75%

Prostřednictvím dotací mohli zájemci získat podporu až 75% z nákladů na nový kotel nebo krbová kamna, pokud se současně rozhodli pro zateplením domu. Bez zateplení se podpora pohybovala do maximální výše dotace kolem 40.000 Kč. Výzva na výměnu kotle se vztahovala na kotle na biomasu, kondenzační plynové kotle i krbová kamna. Dotace na kotle.

Dotace na kotle 2015

V minulém roce proběhla další výzva v programu Nová zelená úsporám zaměřená na rodinné domy. Mimo jiné se dotace vztahovaly také na podporu efektivního využití zdrojů energie, které podporovaly i výměnu starých kotlů za nové nízkoenergetické kotle na biomasu či plyn.

Kotel za polovinu ceny

Prostřednictvím výzvy pro rok 2014 jste mohli získat dotace na kotel až ve výši 75%, když jste společně s výměnou realizovali i další opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. V případě, že už žadatelé měli nízkoenergetický dům, pohybovala se výše dotace na kotel do 55% způsobilých výdajů. Jde o konečné realizační výdaje, které můžete doložit fakturou a soupisem prací.

Přejít na článek o Kotlíkových dotacích.

otlů spalujících biomasu je velké množství – liší se výkonem, cenou, náročností na údržbu, provoz i druhem paliva. Nejjednodušší jsou kotle na různá tuhá paliva, vhodné zejména tehdy, když je třeba palivo měnit na ekologičtější postupně. U takových kotlů lze střídat třeba uhlí a oblíbené pelety – ze dřeva lisované kostky podobné klasickým briketám. Spotřebiteli jsou často využívány pro nízké pořizovací náklady.

Kvalitnější peletoé kotle mají nejen lepší poměr výkonu a množství paliva, ale i výrazně jednodušší obsluhu. Například u samozážehových kusů ybavených automatickým dávkovačem stačí nastavit termostat a kotel sám přikláá podle potřeby. V takovém případě je zpotřebí jej jen čistit od sazí a popele, což u dobrého kotle a kvalitních pelet stačí jednou za dva týdny. V takovém případě ale hodnota zařízení je daleko vyšší. Kotlíkové. Dotace na kotel 2018.

Při spalování plynu v kotli vzniká chemickou reakcí určité množství vody v podobě vodní páry. Ta spolu s oxidem uhličiým a dalšími produkty hření tvoří spaliny a je odváděna z kotle komínem do ovzduší. Kondenzační kotle však dkáží využít i kondnzační teplo této páry. Je to umoněno jejich pracovní teplotou, která je ižší, než teplota varu vdy za běžného tlaku. 2018.

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše...
Dotace na plynový kotel
Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte...
Kotlíková dotace 2018
Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close