Kotle na kotlíkovou dotaci $$

Dotace na výměnu kotlů starých za nové

SIEA, která je pověřena administrací projektu Zelená domácnostem, oznámila posun spuštění III. kola prideľovnia dotací na 6.9.2016 o 12h a tentokrát pouze pro mimobratislavské regiony. Připravte se na kratší platnost poukázek – jen 3 měsíce.

Původně SIEA avizovala spuštění III. kola již v červnu, ale kvůli náporu poukázek z I. a II. kola ho odložila. K 28.7.2016 je ještě k dispozici zajímavých 38,3 mil. EUR a tato částka se me ještě navýšit. V současnosti se totiž realizují kontroly zařízení instalovaných v I. (od prosince 2015), resp. II. kole (od února 2016) dotačního programu a část rezervovaných peněz, pokud nebudou vyplaceny, se přesune do následujících kol. Celkově bylo vydáno 4669 poukázek v hodnotě 10,25 mil. EUR. Z toho již více nežtisíc poukázek propadlo. V současnosti „propadlá“ částka přesahující 3,5 milionu. EUR se pravděpodobně ještě navýší, kvůli nesprávné instalaci části OZE zařízení. Kotle na kotlíkovou dotací. Škoda propadlých poukázek, které mohly posloužit dalším zájemcům. Více informací o dotačním programu naleznete níže.

Dotace na kotle

Projevený zájem domácností o Zikán dotace na koupi OZE zařízení je enormní a tedy platí pravidlo, „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Proto, pokud nechcete zmeškat svou příležitost, prosím, přihlaste se k odběru našeho Infokuriéra.

zelená domácnostem

Technologie využívající obnovitelné zdroje energie (solární panely, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, kotle na pelety či zplynování dřeva) mají své nepopiratelné výhody a určitě jim bude patřit budoucnost. Svou provozem dokáží ušetřit tak Vaše peníze, tak životní prostředí. Kotle. Nicméně v dnešní době jejich razantnějšímu průniku na trh, pedovšetkým domácností, brání poměrně vysoká investiční náročnost. Postupem času by měly ceny těchto technologií klesat a naopak ceny elektrické energie, plynu či tepla by měly růst, což jistě podpoří naši motivaci k jejich nákupu. Stejně Vás jistě potěší i dotační program Zelená domácnostem. Dotace na výměnu kotlů
Ekologický závazek ČR a vyčleněné finance

Slovenská republika, v souladu se svými závazky vůči EU zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZ) na 14% celkové spotřeby energie, chce tento pozitivní trend podpořit. Z tohoto důvodu Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem hospodářství SR rozhodli o znovuzavedení dotace na koupi malých ekologických zdrojů elektřiny a tepla. Dne 30. října 2014 schválila Evropská komise Operační program EU – Kvalita životního prostředí, na základě kterého by mla být domácnostem v letech 2014-2020 z eurofondů poskytnuta finanční podpora ve výši 100 milionů EUR. Kotle. K evropským penězům byly přislíbeny i finance ze státního rozpočtu a tak celkový balík peněz určený pro slovenské domácnosti dosahuje 115 milionů EUR. výměna kotlů

Administrací celého procesu byla pověřena Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA), která připravila a realizuje pilotní národní projekt Zelená domácnostem. Jde podpůrný mechanismus založený na poskytování poukázek tak, aby se návratnost investice pohybovala okolo 7 až 10 let. Celkově se v projektu Zelená domácnostem pro roky 2015 – 2018 počítá s částkou finančních prostředků 45 milionů EUR určených na instalaci zařízení s celkovým výkonem 55 MW. Na domácnosti ve vyspělejší Bratislavském kraji připadá z celkového balíku částka 2,5 milionu EUR (asi 65.000 obydlených bytů v rodinných domech, čili 7,6% v rámci celé ČR), tj 5 MW instalovaného výkonu. Dotace na výměnu kotlů

II. kolo dotačního programu

peníze

Dlouho očekávané II. kolo dotačního programu Zelená domácnostem bylo spuštěno 1. února 2016 a v rovnký den bylo i uzavřeno. Vyčleněno 7 miliony EUR, z čehož pro zájemce z Bratislavského kraje bylo určených 0,5 milionu EUR, se rozchytalo za rekordní 1 den! Nejzásadnější změnou oproti I. kolu byl větší výběr zhotovitelů a zkrácená lhůta pro uplatnění poukázky (instalaci zařízení) ze 6 na 4 měsíce od jejího vydání, jinak propadne. Celkem bylo v II. kole vydaných 3216 poukžok, z čehož 1316 ks připadlo na solární kolektory, 1129 ks na fotovoltaické panely, 540 ks na tepelná čerpadla a 231 ks na kotle na biomasu. Samozřejmě finance z nevyužitých, resp. propadlých poukázek se přesunou do avizovaný III. kolo se začátkem v 2. čtvrtletí 2016.
I. kolo dotačního programu. (Kotle na kotlíkovou dotací.)
Zájemci z řad domácností mohli v I. kole od 1.12.2015 žádat o finanční příspěvek pokrývající část ceny konkrétního zařízení a jeho instalace (ne více než 50% hodnoty zakázky). V prvním kole projektu bylo k dispozici 2,78 milionů EUR pro domácnosti mimo Bratislavského kraje a pro Ústecký kraj bylo určených 0,47 milionu EUR. Jelikož na „testovací“ I. kolo bylo vyčleněno pouze 7% z celkového balíku projektu Zelená domácnostem, finance byly rezervovány za první 3 dny pro Jihomoravský kraj, res. 4 dny pro ostatní kraje. Takže I. kolo je skončeno a přijímání žádostí o poukázky pozastaveno. Pokud přihlášené domácnosti nevyužijí přidělené poukázky, rezervované finance jim propadnou a budou vloženy do dalších kol. Pokud jde o projevený zájem, celkem bylo v I. kole přidělených 1453 poukázek a to následovně: fotovoltaické systémy 574 ks, solární kolektory 472 ks, tepelná čerpadla 307 ks, kotle na biomasu 100 ks.

Pamatujte na desatero:

1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína

2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z toho méně kouře

3. nespaluj odpadky

4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus

5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)

6. pravidelně čisti kotel a komín (najdi si svého kominíka na společenstvu kominíků)

7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna

8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C

9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ

10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše...
Dotace na plynový kotel
Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte...
Kotlíková dotace 2018
Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu...

There are no comments yet, add one below.

Zeptejte se na cokoliName

Email

Website

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close