Dotace 2017

Dotace v roce 2017

Dotace nebo také pěněžní dar ze strany státu nebo EU, vlády, správního celku, obce, apod, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti příjemce (například dotace tvoří určitý procentní podíl z částky vynaložené příjemcem dotace). U veřejné podpory se předpokládá, že dojde k narušení hospodářské soutěže.

Pod pojmem dotace se také může chápat pomoc od soukromého subjektu, potom je ale ovšem vhodnější užít termín charita či sponzorský příspěvek. Pojem dotovaná cena se někdy používá i v souvislosti se spotřebitelskými cenami různých produktů – často takových, které samy o sobě nejsou použitelné bez dalšího smluvního vztahu s poskytovatelem služby, kterou daný produkt umožňuje využívat (mobilní telefony, modemy). Jiným označením takového typu dotace je subvence.

Dotace se chápe obvykle jako opak daně, ačkoli někdy může být udělena ve formě snížených daní. Tyto formy dotací se obecně nazývají daňové úlevy nebo daňové prázdniny. Pokud jde o jinou, než státní dotaci, tak jde zřejmě o opak zisku

Účel a důsledky dotací

Dotace chrání spotřebitele před placením plné ceny za spotřebovávaný statek. Dotace má tedy za následek, že statek je využíván víc než za normálních podmínek. Což vede k nadměrné spotřebě statku a odrazuje od spoření. V podmínkách bez dodací by subjekt optimalizoval hodnotu svých transakcí, tam kde by bylo levnější spořit by spořili. V dotované ekonomice se spotřebitelům nedává možnost spořit.

Dotace jsou placeny z daní, což způsobuje ztrátu mrtvé váhy aktivit, které jsou zdaňovány.

Dotace a přerozdělování však doprovází korupce.

Článek bude v roce 2017 aktualizován

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na elektromobily a na podnikání
Dotace na elektromobily a na podnikání dotace na elektromobily na elektromobil státní dotace na elektromobily na elektromobily 2017 dotace na...
vzdělávání seniorů dotace
Stačí jen zapátrat ve svém okolí a možná se budeme divit, jaké možnosti vzdělávání se nabízejí úplně blízko. Například v městě...
Dotace na ohrady
Jste zemědělec, máte pastvu se zvířaty k ní samozřejmě ohrádku? Možná víte, že evropská unie zemědělce podporuje v podobě dotací. ...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website