Dotace na elektronický kotel

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Látky, které vážně poškozují dýchací ústrojí, jsou nejčastěji ze spalin zastaralých a ručně plněných uhelných kotlů v českých domácnostech. Podle odhadů Ministerstva pro životní prostředí je takovýchto kotlů po celé České republice přes 350 tisíc. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit alespoň 80 tisíc vadných kotlů po celé České republice.

 

Od roku 2022 již nebude v České republice, podle platného Zákona o ochraně ovzduší, umožněno provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Po roce 2020 emisní třídy nahradí jednotné požadavky na nový Ekodesign. Novelizovaný Zákon o ochraně ovzduší taktéž zavedl možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE :

 

– Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.

– Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.

– Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.

– Výše dotace je od 75 do 80 %, maximální limit dotace je od 75 do 120 tis. Kč (liší se dle typu pořizovaného zdroje).

– Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně topné soustavy a souvisejících stavebních prací, úpravy komínů, nebo výstavby palivových sil a projektové dokumentace.

 

Jelikož dotace občanům poskytují přímo kraje, je tedy čistě na rozhodnutí daného kraje, zda podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace.

 

Zažádat si o dotaci je možné na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Kraje mají možnost rozhodovat, jak budou finální krajské dotace pro občany vypadat. Konkrétní informace ke Kotlíkové dotaci získáte mimo krajských úřadů také na stránkách OPŽP,  kde najdete i telefon na bezplatnou infolinku.

Zdroj: kotlíková dotace na plynové kotle

Sdílením nám pomůžete, děkujeme

Similar Posts
Dotace na ornou půdu
Ještě mě zajímá:Dotace na solární panelyDotace na novostavbu RD i bytuDotace na zemědělskou půdu $Dotace na zemědělskou půdu 2017Co je...
Fotovoltaické tašky na střechu – Dotace
Stavíte dům nebo už ho dávno máte a ještě jste neslyšeli o Dotaci na fotovoltaické tašky na Vaší střeše? Zbystřete,...
Dotace na zemědělskou půdu 2017
Není tajemstvím, že zemědělci nemají svůj úděl lehký. Jejich úspěch se odvíjí často od spousty vnějších vlivů, kterým nemohou vždy...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website