Právo

Právní služby ceník

Práví služby – ceník Právní pomoc je poskytování pomoci lidem jinak nemohou dovolit právní zastoupení a přístup k soudnímu systému. Právní pomoc se považuje za ústřední roli v poskytování přístupu ke spravedlnosti tím, že zajistí rovnost před zákonem, právo na právního zástupce a právo na spravedlivý proces. Tento článek popisuje vývoj právní pomoci a jejích... Read More »