Nezařazené

Dotace na dešťovou vodu

Dotace na dešťovou vodu Ceny za vodu rostou, ačkoli né tak výrazně, poptávka po vodě rovněž roste. Stát se proto rozhodl, že bude podporovat ty, kteří budou zachytávat dešťovou vodu a šetřit jí tak. Dotace na dešťovou... Read More »

Co je to Grant?

Grant Grant (z angl.) je účelový příspěvek na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži na základě předloženého projektu. Zatímco v USA a ve Velké Británii je význam slova grant širší a zahrnuje i soukromou dobročinnost, v ostatní Evropě se jím obvykle míní podpora vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů,... Read More »

Dotace II.

Dotace udělované v ČR Dotace schválené rozpočtovým zákonem Dotace zahrnuté ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů které podléhají finančnímu vypořádání které nepodléhají finančnímu... Read More »

Dotace 2017

Dotace v roce 2017 Dotace nebo také pěněžní dar ze strany státu nebo EU, vlády, správního celku, obce, apod, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. V některých oborech, například u veřejné osobní dopravy, se dotace provádějí formou úhrady prokazatelné ztráty, případně zákonem definovaného přiměřeného zisku. Často bývá poskytnutí dotace vázáno na jistou míru vlastní spoluúčasti... Read More »

« Předchozí stránka