Dotace na zaměstnance

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě I. část

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu... Read More »

Úskalí a výhody dotace na zaměstnance

Úskalí získání dotace na zaměstnance Pokud jste jeden z mnoha, kteří už kvůli dotacím na zaměstnance neúspěšně absolvovali „kolotoč“ na úřadech, jistě vám neuniklo, že naši úředníci jakoby dělali vše pro to, abyste zbytečně ztratili desítky hodin s velmi nejistým výsledkem. Řeč je o opakovaném vyplňování formulářů, dokládání desítek dokumentů, zdlouhavém čekání ve frontách apod.... Read More »

Dotace na zaměstnance pro rozvoj podnikání

Získejte dotace na zaměstnance pro rozvoj Vašeho podnikání V rámci podpory zaměstnanosti lze získat od EU dotace na zaměstnance určené jak pro OSVČ, tak i pro menší firmy, které nemají dostatečné prostředky na zaplacení nové pracovní síly. Víte, jak na to? Vysoké mzdové náklady jsou mnohdy příčinou, proč se podnikatelé brání dalšímu rozvoji svých aktivit.... Read More »

Dotace na zaměstnance – 1 dotaz

máte zkušenosti s dotacemi na zaměstnance přijatého do pracovního poměru z ÚP? V poslední době náměstek ministryně práce a soc. věcí hovořil o možnosti přispívat zaměstnavateli až částkou 12.000 Kč při zaměstnání na poloviční úvazek. Máte zkušenosti s podobnou záležitostí? Vyplatí se nebo převažují... Read More »

Příspěvky na nové zaměstnance

Příspěvek na vytvoření účelného pracovního místa od ÚP Příspěvek od ÚP na vytvoření společensky účelného pracovního místa se vztahuje na osoby vedené většinou min. 5 měsíců v evidenci Úřadu práce. Firma může získat dotaci v průměru 10 000 Kč na 1 pracovní místo až po dobu 12 měsíců. Příspěvky na mzdu zaměstnanců v rámci projektů sociálního podnikání Možností... Read More »

Program Inovace

Přibližně 11 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí podnikatelé investující zejména do nových výrobních technologií, dále pak do nehmotného majetku a souvisejících nemovitostí. Dotace má za cíl usnadnit cestu nových nebo inovovaných produktů a procesů do výroby či na trh. Program Inovace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... Read More »

Program EUROSTARS

EUROSTARS podporuje mezinárodní výzkumné a vývojové (VaV) projekty malých a středních podniků (MSP). Cílem projektu je vyvinout inovativní produkt, proces či službu s vysokým komerčním potenciálem. Zároveň musí mít projekt tzv. civilian purpose, tedy být nějakým způsobem přínosný pro společnost. Výzva je kontinuální, tj. nejsou vyhlašovány výzvy, ale žádosti jsou přijímány průběžně a k vyhodnocení... Read More »

Příspěvky pro zaměstnance a zaměstnavatele

Úřad práce nabízí mnohé nástroje v oblasti zaměstnanosti, které mají přispět ke zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i pomoci uchazečům samotným. Přinášíme Vám aktuální stav k únoru 2014. V celé ČR je možné žádat o mzdové příspěvky na Společensky účelná pracovní místa, která lze poskytnou pro dlouhodobě nezaměstnané,... Read More »

« Předchozí stránka