Dotace na zaměstnance

Dotace na vzdělávání zaměstnanců – základní informace

Dnes víme, že si firma může požádat o dotaci na zaměstnance. Podmínkou tedy je, aby tito zaměstnanci byli zaregistrováni na ÚP alespoň 5 měsíců. A co takhle dotace na vzdělávání? Ano, i toto je... Read More »

Dotace na zaměstnance pro rok 2018

Stát podporuje zaměstnanost aktivní politikou zaměstnanosti, která je určována Zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, v rámci které firmám nabízí hned několik dotací za účelem zaměstnání uchazečů o zaměstnání, kteří se bezúspěšně snaží uplatnit déle než 5 měsíců na trhu práce (např. absolventi, ženy po mateřské dovolené, osoby předdůchodového věku, zdravotně postižené osoby).... Read More »

Dotace na zaměstnance – vše co potřebujete znát

Dotace na zaměstnance je poměrně široký pojem, níže můžete vidět rozdělení na spoustu dalších klíčových spojení, která si postupně podrobně popíšeme. Berte prosím také na vědomí, že veškeré dotazy týkající se dotací okolo zaměstnanců Vás jistě zodpoví Váš příslušný úřad práce. Jedině ten žádosti vyřizuje a je Vám schopen zodpovědět vše, co Vás jen napadne.... Read More »

DOTACE NA NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO

V dnešní době, kdy je vysoká nezaměstnanost je příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa velkou pomocí ze strany státu. Od státu můžete získat podporu až ve výši osminásobku průměrného platu (195 265 Kč). Začínáme se článkem Dotace na zaměstnance nebo Dotace na pracovní místo. K získání takové dotace musíte splňovat předem dané podmínky. Podpora zaměstnanosti se vztahuje... Read More »

Dotace na zvýšení zaměstnanosti – Na jaké činnosti a komu budou vypláceny? (2017)

Text uvedený níže je vyňat z Operačního programu zaměstnanosti od roku 2014-2020 a určuje, pro jaké způsoby může být dotace přidělena. Častou otázkou přitom bývá: Jak můžu získat dotace na zaměstnance? Můžeme Vám dát snad nejjednodušší odpověď: Veškeré dotazy, které máte týkající se dotací směřujte na Váš příslušný úřad práce – ten ve Vašem bydlišti.... Read More »

Dotace na nové zaměstnance

Přijetí nového zaměstnance je pro každou firmu, a zvláště pro ty malé, vždy významným rozhodnutím a do určité míry také rizikem. Při současné vysoké míře nezaměstnanosti je však potřeba firmy motivovat, aby nové zaměstnance přece jen přijímaly – ať už na nově vytvořené pracovní místo či praktickou stáž, která absolventům pomůže snadněji najít zaměstnání... Read More »

dotace na zaměstnance 2017

dotace na zaměstnance 2017 Buďte pravidelně informován z oblasti strukturálních fondů Evropské unie se zkušeným partnerem – Euro Dotace, a.s. Společnost Euro Dotace, a.s. Vám nabízí jdinečnú službu v oblasti informovanosti a orientace se v problematice strukturálních fondů EU na Slovensku v aktuálním... Read More »

Příspěvek zaměstnavatelům, kteří vytvářejí nová pracovní místa

Dle zákonu č. 435/2004 Sb. se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací. Kritéria poskytnutí příspěvku Úřad práce přihlíží: a) k situaci na trhu práce b) k době využití účelného pracovního místa nebo veřejně prospěšné práce (dále jen VPP), c) k době, která je nutná pro zřízení účelného pracovního místa nebo... Read More »

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě III. část

Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne tomu zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne se příspěvek v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o něj požádal. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve stejný den pracovní... Read More »

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě II. část

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek... Read More »

Další stránka »

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close