Kotlíková dotace

Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše nejčastější otázky a odpovědi k dotacím. Dnes se stručně zaměříme na postup vyřizování Vaší kotlíkové... Read More »

Dotace na plynový kotel

Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte možnost jej vyměnit za nový, odpovídající moderním ekologickým požadavkům a k tomu získat dotaci. Dotace na plynový... Read More »

Kotlíková dotace 2018

Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5%... Read More »

Nejčastější dotazy ke kotlíkové dotaci

1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení? Tzv. mikroenergetická opatření jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří nebo zateplení střechy či půdy, je nutné k získání kotlíkové dotace provést, pokud rodinný dům nesplňuje požadavky minimálně na energetickou třídu C. Není nutné realizovat opatření, která po realizaci zařadí dům do třídy C. Pouze... Read More »

Kotlíková dotace – kotle na dřevo $$

... Read More »

2. vlna kotlíkových dotací

Díky Operačnímu programu Životní prostředí lze získat až 127 500 Kč na tzv. kotlíkovou dotaci. Kotlíková dotace slouží na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Dotaci lze použít na nákup vytápění i jeho instalaci, na novou či zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravu spalinových cest, i na zpracování dokumentace a služby specialisty.... Read More »

Kotlíková dotace královéhradecký kraj – podmínky, pravidla (2016/2017)

Pravidla k proplácení „Kotlíkových dotací“ v Královéhradeckém kraji Každý účetní doklad musí být vystaven na jméno příjemce dotace (osoba uvedená ve smlouvě). Doklad o likvidaci starého zdroje vytápění musí být vystaven na jméno příjemce dotace, musí obsahovat informaci o druhu likvidovaného kotle (nestačí pouhé uvedení odevzdané suroviny – např. 400 kg litiny – musí zde být uvedeno... Read More »

Kotle na kotlíkovou dotaci $$

Dotace na výměnu kotlů starých za nové SIEA, která je pověřena administrací projektu Zelená domácnostem, oznámila posun spuštění III. kola prideľovnia dotací na 6.9.2016 o 12h a tentokrát pouze pro mimobratislavské regiony. Připravte se na kratší platnost poukázek – jen 3... Read More »

Kotlíková dotace. Poradna. Aktuálně – 2017. $$

Kotlíková dotace – aktuálně Díky Operačnímu programu Životní prostředí lze získat až 127 500 Kč na tzv. kotlíkovou dotaci. Kotlíková dotace slouží na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Dotaci lze použít na nákup vytápění i jeho instalaci, na novou či zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravu spalinových cest, i na zpracování... Read More »

Staré kotle musí skončit

Podle Brabce je v Česku stále 360 000 až 420 000 nejzastaralejších spalovacích zařízení, která nesplňují emisní parametry. Budou muset být vyřazeny do roku 2022. Jde o kotle na ruční přikládání první a druhé emisní třídy. Za kotel, který otravuje vzduch sousedům, hrozí nové pokuty Domácnosti už nebudou smět používat kotel na uhlí nebo dřevo... Read More »

Další stránka »

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close