Kotlíková dotace

Co obnáší vyřízení kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace jsou stále aktuální a finanční zdroj – dotace, jsou stále nevyčerpané. Již dříve jsme pro Vás sepsali Vaše nejčastější otázky a odpovědi k dotacím. Dnes se stručně zaměříme na postup vyřizování Vaší kotlíkové... Read More »

Dotace na plynový kotel

Jestli máte doma starý kotel na tuhá paliva, nebo jiný zdroj vytápění, který je jednak neefektivní a také neekologický, máte možnost jej vyměnit za nový, odpovídající moderním ekologickým požadavkům a k tomu získat dotaci. Dotace na plynový... Read More »

Kotlíková dotace 2018

Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5%... Read More »

Nejčastější dotazy ke kotlíkové dotaci

1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení? Tzv. mikroenergetická opatření jako např. dílčí výměna oken, vstupních dveří nebo zateplení střechy či půdy, je nutné k získání kotlíkové dotace provést, pokud rodinný dům nesplňuje požadavky minimálně na energetickou třídu C. Není nutné realizovat opatření, která po realizaci zařadí dům do třídy C. Pouze... Read More »

Kotlíková dotace – kotle na dřevo $$

... Read More »

2. vlna kotlíkových dotací

Díky Operačnímu programu Životní prostředí lze získat až 127 500 Kč na tzv. kotlíkovou dotaci. Kotlíková dotace slouží na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Dotaci lze použít na nákup vytápění i jeho instalaci, na novou či zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravu spalinových cest, i na zpracování dokumentace a služby specialisty.... Read More »

Kotlíková dotace královéhradecký kraj – podmínky, pravidla (2016/2017)

Pravidla k proplácení „Kotlíkových dotací“ v Královéhradeckém kraji Každý účetní doklad musí být vystaven na jméno příjemce dotace (osoba uvedená ve smlouvě). Doklad o likvidaci starého zdroje vytápění musí být vystaven na jméno příjemce dotace, musí obsahovat informaci o druhu likvidovaného kotle (nestačí pouhé uvedení odevzdané suroviny – např. 400 kg litiny – musí zde být uvedeno... Read More »

Kotle na kotlíkovou dotaci $$

Dotace na výměnu kotlů starých za nové SIEA, která je pověřena administrací projektu Zelená domácnostem, oznámila posun spuštění III. kola prideľovnia dotací na 6.9.2016 o 12h a tentokrát pouze pro mimobratislavské regiony. Připravte se na kratší platnost poukázek – jen 3... Read More »

Kotlíková dotace. Poradna. Aktuálně – 2017. $$

Kotlíková dotace – aktuálně Díky Operačnímu programu Životní prostředí lze získat až 127 500 Kč na tzv. kotlíkovou dotaci. Kotlíková dotace slouží na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Dotaci lze použít na nákup vytápění i jeho instalaci, na novou či zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravu spalinových cest, i na zpracování... Read More »

Staré kotle musí skončit

Podle Brabce je v Česku stále 360 000 až 420 000 nejzastaralejších spalovacích zařízení, která nesplňují emisní parametry. Budou muset být vyřazeny do roku 2022. Jde o kotle na ruční přikládání první a druhé emisní třídy. Za kotel, který otravuje vzduch sousedům, hrozí nové pokuty Domácnosti už nebudou smět používat kotel na uhlí nebo dřevo... Read More »

Další stránka »