Solární panely – Ušetřím? Má to nevýhody? Jak na instalaci?

Kolik se solárními panely mohu ušetřit?

Otázka, která napadá většinu z vás, lajků i potenciálních zájemců o koupi Solárních panelů/ nikoli dotace na ně. Cena se samozřejmě liší a záleží na mnoha kritériích, takže přesný výpočet zde úvézt nemůžu. Investice je obrovsky výhodná, ale zpočátku velmi drahá. Návratnost se počítá do 6-10 let.!

(Pokračování textu…)

Dotační programy 2017

Jak asi víte, dotační programy 2017 jsou stále stejné a to od roku 2014-2020. Právě v roce 2014 byly vydány takzvané Operační programy podle různých oborů. Samotné operační programy jsou uloženy v pdf a můžete je volně najít na internetu.

Dotační, nebo-li operační programy jsou rozděleny do několika hlavních skupin a to:

 • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Životní prostředí
 • Rozvoj venkova
 • Program ministerstva obchodu a průmyslu
 • Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Zaměstnanost
 • Doprava
 • Rybářství

Právě, v těchto hlavních kategoriích se dále skrývají další podkategorie. Operační/ dotační program podnikání a inovace se např. skládá z: inovací, výzkumu, projekty na úsporu elektrické energie, na nízkouhlíkové technologie, na infrastrukturu, patenty, smart grids, apod. Jaké podkategorie přesně jsou dostupné a zda už jsou uzavřeny, se můžete dozvědět zde.

Ještě byste mohli vědět, že každý tento operační program má své vlastní www – na stránkách příslušného ministerstva, kde můžete nalézt podrobnější informace a kontakty.

Jak jsem psal, jak čas běží, operační programy jsou stále více vyčerpávány. Některé se teprve otevřenou, jiné jsou už passé.

Teď víte, že času máte relativně dostatek, vezměte ale v potaz, že Vám něco málo potrvá příprava k dotaci, prostudování přesných podmínek, nalezení zkušené společnosti, která Vám s přípravou dotace pomůže a zároveň to udělá tak, aby byla dotace úspěšně realizovaná.

Dotace udělované v České republice – financované ze strukturálních fondů Evropské unie. Fondy EU prezentují nejsilnější nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Jejich prostřednictvím se člení finanční prostředky vyhrazené ke snižování ekonomických a sociálních diferencí mezi členskými státy a jejich regiony.

Podrobněji:

Kotlíková dotace 2017 – možné získat finanční příspěvek na pořízení kotle ve výši až 85 %. Možno rovněž kombinovat s programem Nová zelená úsporám.
V některých částech  republiky je dlouhodobě značně znečištěné ovzduší, na čemž se podílejí z velké části neekologické, nejčastěji uhelné kotle. Podmínky pro čerpání kotlíkové dotace si určují jednotlivé kraje/ Dotační programy 2017.

Dotační programy 2017

Dotace na zateplení poskytuje v České republice program Zelená úsporám, jenž odstartoval v dubnu 2009. Cílem programu je umožnit dotace na zateplení a alternativní zdroje energie běžným občanům a zajistit tak realizaci opatření vedoucích k úsporám energie.

Další: dotace na plynové kondenzační kotle

 

 

 

 

 

Důchodová kalkulačka – Kdy půjdete do důchodu

Důchodová kalkulačka – kdy že půjdete do důchodu? Na čem záleží to, jakou výši důchodu vlastně dostanete?

(Pokračování textu…)

Kotlíková dotace 2018

Výše kotlíková dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

(Pokračování textu…)

Kotlíkové dotace 2016/2017

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.

(Pokračování textu…)

Jak získat dotaci na kotle

Dotace budou občanům poskytovat kraje. Ty se musí do 30. září letošního roku přihlásit na SFŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Kraje mají poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat.

(Pokračování textu…)

Kotlíkové dotace – shrnutí (2016)

(zdroj: dumkotlu.cz)

Dne 15.7. 2015 ministr životního prostředí mgr. Richard Brabec zveřejnil podmínky pro Kotlíkové dotace. Jedná se o základní parametry, které si mohou jednotlivé kraje drobně upravovat.

(Pokračování textu…)

Dotace na WI-FI pro veřejná místa již na podzim 2018

Už bychom si mysleli, že dotacím pomalu odznívá, ale málem nám unikl dotační program na wifi pro města a obce. Wifi bude instalováno na veřejných místech a bude přístupné lidem „na ulici“. Již teď před medializací se do fronty postavilo přes 400 obcí.

(Pokračování textu…)

KONEC DOTACÍ!? Vaše názory 2018

Dotace nejsou věčné a nevyčerpatelné. Je pravdou, že míra jejich úspěšného čerpání není nijak závratná, spíše je až nedostačující, nicméně, peníze, které nevyčerpáme jdou zpátky do EU na jiné účely…

(Pokračování textu…)

O zlatě

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy. Již od dávnověku byl používán pro výrobu dekorativních předmětů a šperků a jako platidlo. V současné době je navíc důležitým materiálem v elektronice, kde je ceněn jeho nízký přechodový odpor a odolnost proti korozi. V přírodě se vyskytuje zejména ryzí.

(Pokračování textu…)

STROJEStroj je obecné označení pro účelová, obvykle mechanická nebo elektromechanická zařízení na přeměny a využití energie, jimiž člověk rozšiřujesvé síly a možnosti. Nejen dřevoobráběcí stroje nebyčejně ulehčily a zrychlily lidské činnosti v nejrůznějších oborech a významně se podílejí na bohatství moderních společností. Od jednodušších nástrojů se liší větší složitostí a často i tím, že mají vlastní poho čili využívají jiné než valové energie. Jednoduché stroje jsu mechanická zařízení, která transformují mechanické síly a zachovávají si tradiční název, ačkoliv jou to vlastně nástroje. Energetické slouží k přeměně jednoho druhu energie (např. gravitační, chemické) na jiný, nejčastěji na točivý mechanický pohyb (motory). Výrobní stroje se podílejí na výrobě různýh statků, dopravní stroje obstarávají dopravu a podobně. Od 20. století nabývají na významu automatizované stroje, které „mechanizují“ i řízení výrobních a jiných.

(Pokračování textu…)

Nestátní neziskovky

 

Nestátní nezisková organizace či nevládní nezisková organizace (zkratka NNO nebo NGO z anglického Non-Governmental Organization) je nezisková organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá (anglický termín Non-Governmental Organization vyjadřuje, že orgaizace není zřízena ani lokální či regionální veřejnou správou – local government), která je určena k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Světová banka poažuje za nevládní neziskové organizace kromě nevládních univerzit a výzkumných pracovišť především organzace, jejichž aktivity „zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání životní prostředí, poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“.

Nestátní nezisková organzace není v České republice oficiální právní termín ani právní forma či status právnické osoby, ale jde o termín již do značné míryustálený ve společensko-ekonomckých textech, sebeoznačení organizací i praxi veřejné správy.

Neziskové organizace nebo lidově neziskovky můžou mít několik podob:

 • spolek
 • ústav
 • sociální družstvo
 • obecně prospěšná společnost
 • nadace nebo nadační fond
 • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba

Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí zaměřují na pomoc ve všech oblastech lidského života. Základním motivem činnosti není nikdy návratnost investic, ale vždy dobrá vůle a úsilí pomáhat. Případné zisky jsou investovány zpět do činnosti organizace.

Do neziskového sektoru se řadí například subjekty poskytující veřejné služby, subjekty pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. Působí v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako jsou sociální služby, péče o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochrana životního prostředí, kultura a ochrana kulturních památek nebo rozvoj komunit. Významnou oblastí neziskové práce je i oblast sportu. Neziskové

Co hledáte o neziskových organizacích

zdravotnické zařízení
nestátní neziskové organizace
co je nestátní nezisková
registr nestátních zdravotnických zařízení
registrace nestátního zdravotnického zařízení
hotel nestátní zdravotnické zařízení

sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky
co je nestátní neziskové

nestátní zdravotnické zařízení třeboň
soukroma nestatni ortopedie

účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Dotace na elektromobily a na podnikání

Dotace na elektromobily a na podnikání

dotace na elektromobily
na elektromobil
státní dotace na elektromobily

(Pokračování textu…)

Půjčky na bitcoin a splácení z Vašich zisků?

Taky už máte vlastní kousek bitcoinu? Ne? Nevadí! Možná příjde Bitcoin půjčka. Uvažujete ale nad koupí? Děláte jen dobře. Chápu, že nevlastníte asi celý jeden kus, protože v únoru 2018, kdy tohle píšu je jeho cena přes 200 tisíc korun českých, ale minimálně kousíček byste mohli mít taky.

Bitcoin má zářivou budoucnost – nevíme, jak dlouho, ale je téměř jisté, že má a jeho zhodnocení se dá očekávat 1000% ní. Koupíte-li si bitcoin za 1000,-, řekl bych, že můžete očekávat nárůst až na 10 000Kč v průběhu let. Koupíte-li 100 000,-, máte milion. (Bitcoin úvěr)

Od toho by byly perfektní BITCOIN půjčky nebo dotace. V zásadě bude jedno, jak se daná půjčka jmenuje. Ale Bitcoin půjčku může vymyslet třeba přímo obchodník a stanovit příslušné služby – Placení splátek na půjčku přímo z Vašich zisků ze zakoupené virtuální měny, a nemusí jít zrovna jen o Bitcoin, ale jakékoli kryptoměny.

Obecně jsou ale na toto vhodné jakékoli půjčky. Zisk z Bitcoinu může a podle mě násobně převýší Vaše splátky. Koukněte na odkazy v článku, jestli se již nějaké vhodné půjčky neobjevují. Hezký den.

Bitcoin je kryptografický a celosvětový platební systém. Je to první decentralizovaná digitální měna, protože systém pracuje bez centrální banky nebo jediného správce. Síť je peer-to-peer a transakce probíhají mezi uživateli přímo, bez zprostředkovatele. Tyto transakce jsou ověřovány síťovými uzly pomocí kryptografie a zaznamenány ve veřejné rozdělené knize nazvané blokové řetězce. Bitcoin byl vynalezen neznámou osobou nebo skupinou lidí pod jménem Satoshi Nakamoto a v roce 2009 byl vydán jako open source software. Bitcon půjčky, dotace, úvěr v bitkonech

Bitcoin - dotace a půjčky
Křivky jsou vytvořeny jako odměna za proces známý jako těžba. Mohou být vyměňovány za jiné měny, produkty a služby. Od února 2015 přijalo více než 100 000 obchodníků a prodejců jako platbu. Výzkum, který vypracovala univerzita v Cambridgi, odhaduje, že v roce 2017 existuje 2,9 až 5,8 milionu unikátních uživatelů, kteří používají šifrovací peněženku, přičemž většina z nich používá bitku. Půjčky a dotace na bitcoin.

Dotace nebo půjčka na bitcoin

A transaction is a transfer of value between Bitcoin wallets that gets included in the block chain.“>Transakce je převod hodnot mezi Bitcoin peněženkami, které jsou zahrnuty do blokového řetězce. Bitcoinové peněženky uchovávají tajné údaje, které se nazývají soukromý klíč nebo semeno, které se používají k podepisování transakcí a poskytují matematický důkaz, že pocházejí od majitele peněženky.

You select which currency you are buying/selling and which payment method (your bank account or credit card) you want to use.“>Zvolíte, kterou měnu nakupujete / prodáváte a jaký způsob platby (bankovní nebo kreditní kartu) chcete použít. Nezapomeňte, že „Bitcoin Exchange“ a „Bitcoin peněženka“ nemusí být stejné. Bitcoin půjčky, úvěry a dotace.

vzdělávání seniorů dotace

Stačí jen zapátrat ve svém okolí a možná se budeme divit, jaké možnosti vzdělávání se nabízejí úplně blízko. Například v městě Hlučín na Opavsku běží už páté kolo Univerzity třetího věku. „Minulý běh dokončilo třicet frekventantů,“ říká vedoucí odboru školství městského úřadu v Hlučíně Alena Münstrová. Město pořádá toto vzdělávání pro dříve narozené občany ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva. Ve dvou semestrech se studenti zaměřují na témata: Počítač a já, Cizí jazyk a já, Právo kolem nás a Umění kolem nás. Jde o jeden z příkladů, že Univerzity třetího věku už dávno nejsou jen výsadou lidí, kteří žijí ve velkých městech a mohou si dovolit docházet do kurzů pořádaných vysokými školami a univerzitami v nich. Naopak, přednášející z těchto škol vyjíždějí za seniory. A tak se do Hlučína sjíždějí studovat i senioři z okolních malých obcí, například manželský pár Gertruda a Pavel Cigánovi z obce Hatě – Dotace na studium pro seniory.

Nyní už univerzity třetího věku, tedy vzdělávací programy pro seniory, provozuje většina českých a moravských vysokých škol a je tomu tak ve většině rozvinutých evropských zemí. Vznikla už také takzvaná virtuální univerzita. To znamená, že její posluchači – senioři nemusí jezdit na klasické přednášky přímo do školy, ale učí se v konzultačních střediscích a přednášky tam poslouchají ze záznamu. Je to skvělé pro ty, kteří žijí mimo velká města a měli by to na vysoké školy daleko. Proto se do tohoto projektu zapojily městské úřady, knihovny, různá kulturní střediska, která poskytují prostory, v nichž se mohou studenti scházet. A tak je díky tomu možné studovat univerzitu třeba v Kaplici, v Postřelmově a dalších místech Čech a Moravy.
S virtuální univerzitou třetího věku začali na České zemědělské univerzitě a projekt byl tak úspěšný, že se rozšířil do všech regionů. To ostatně bylo jeho cílem. Přesněji, aby senioři mohli studovat tam, kde bydlí. Tedy měli se kde společně scházet a tedy i případně navázat nová přátelství. „V podstatě na výuku ve virtuálních střediscích stačí jeden počítač, jeden dataprojektor, promítací plátno, ozvučení. Tyto možnosti má řada obecních úřadů nebo knihoven,“ vysvětluje Klára Nehodová, manažerka virtuální univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě.
Takže jednou z podmínek pro přijetí je, že zájemce ovládá základy práce s počítačem, což už ale je u většiny seniorské populace běžné. Takový virtuální student totiž musí psát na počítači své práce nebo na něm vyplňuje různé studijní texty. Jaký je rozdíl mezi univerzitou třetího věku ať už virtuální nebo s klasickou docházkou a různými jinými kurzy, které pořádají nejrůznější instituce? Ten největší rozdíl je v tom, že za univerzitou třetího věku stojí skutečné univerzity a vysoké školy. Jde tedy o přednášky, které připravují skuteční odborníci na jednotlivé obory. Student je evidován v databázi příslušné univerzity či vysoké školy, i když se zákona statut studenta nemá. Na rozdíl od různých kurzů má záruku, že přednášky, které absolvuje, jsou skutečně kvalitní a že ho vyučují lidé, kteří přednášejí na vysokých školách. Dotace na vzdělávání seniorů.
Po absolvování však nemůže počítat s tím, že by získal titul stejně  jako by podstoupil normální studium na vysoké škole. Dostane jen potvrzení, že je absolventem univerzity třetího věku. Protože jejím smyslem není ozdobit si jména takzvaně na stará kolena nějakým tím titulem. Její smysl je: Nezakrnět, nenechávat zahálet mozek, otevřít si nové obzory, setkat se se zajímavými lidmi. Závěrečné předávání potvrzení o absolvování studia je však zpravidla pěkně slavnostní záležitost, takže si člověk opravdu připadá hrdý sám na sebe, že se přemohl, nevzdal to a vytrval.

Dotace pro vzdělávání seniorů

Nepočítáme-li pravidelná odborná proškolování starostů či úředníků obecních úřadů, kraj se vzděláváním dospělých nezabývá a žádné dotační programy v tomto smyslu neadministruje. Podle vedoucí odboru školství krajského úřadu JUDr. Hany Polákové jsou nositelkami iniciativy přímo školy, zejména střední, kterým jsme ve zřizovací listině povolili vykonávat jako doplňkovou činnost organizování vzdělávacích kurzů. Ke zdařilým projektům patřil například projekt Obchodní akademie Břeclav, zaměřený na vzdělávání seniorů ve výpočetní technice. Byl financován z prostředků Evropské unie. S úřady práce spolupracují jihomoravské školy na rekvalifikačních kursech pro nezaměstnané.

Čeká nás doba „revolvingových“ úvěrů? A co jsou zač?

O revolvingových úvěrech je doposud moc nemluví, svědčí o tom počet vyhledaných informací. Každopádně jde o velmi praktický a v brzské době i velice populární nástroj bank.

Pokud se zabýváte dotacemi a dočetli jste se, že se neví, jak to vlastně bude po roce 2020 – Nové dotační programy, úplně nová politika – neví se, zda budou dotace pokračovat v měřítku, jako dosud. Státy již nemusí souhlasit s podporou chudých zemí, tím pádem by skončila podpora i pro nás.

Místo dotací půjčky a revolvingové úvěry

Půjčky jsou jasné a pro mnohé se mohou zdát nevýhodné.

Co revolvingové úvěry?

Jsou to jakoby „pravidelné“ menší úvěry – zejména provozní, na pokrytí mezd mezi obdobím, než firma získá peníze od svých odběratelů. Úvěry budou převážně poskytovány firmám, které nemají finanční potíže, ale pro „neproblémové“ a bonitní klienty. 

Tento úvěr bude tedy možno čerpat pravidelně, například každý měsíc, s tím, že se o něj zažádá jenom jednou. Ubyde spousta administrace, čekání… V podstatě to znamená neomezený, pravidelný přísun peněz, pokud je potřeba.Nespornou výhodou může být to, že ho lze čerpat kreditní kartou, lze ho čerpat a zároveň splácet, za to však můžeme očekávat vyšší splátky /nikoli vyšší úrok/.

Úvěry jsou poskytovány s úrokovou sazbou buď fixní, nebo pohyblivou. Pohyblivá sazba je vázána na sazby mezibankovního trhu. Úroky se pohybují kolem 2% p.m., úročí se tedy měsíčně.

Na co vše lze revolvingový úvěr/ půjčky použít?

Kromě potřeby peněz na mzdy ho lze využít na poplatky za služby, mobilní telefony, internet apod.

 • Pro neočekávané případy
 • Dokonce je možné neuvádět důvod, proč revolvingový úvěr vlastně chcete.
 • Možno využít na nutné zásoby, na něž chybí peníze – které jsou stále u Vašich „dlužníků“
 • Úvěr je možno čerpat nejen v české měně, ale i zahraniční!

Velice přesně tento revolv úvěr shrnuje magazín mfk, který zmiňuje, že tato „půjčka“ funguje jako rezerva.

Její výše je poskytována individuálně. Takovým dalším typickým znakem je to, že jsou úvěry nižší, než bychom si představovali. Částky se mohou pohybovat v řádu desetitisíců za měsíc.

Pro koho je úvěr určen

Je to snadné. Je určen a je možno ho využít, ať už jste fyzická osoba nebo právnická. Musíte ve většině případů dodat výpis z Vašeho účtu, dodat výpis z živnostenského listu nebo obchodního rejstříku, někdy je potřeba poskytnout Vaši účetní závěrku a mít pro banku zpracovaný podnikatelský plán.

Jak se banka jistí proti nesplácení?

Neručíte fyzickým majetkem, ale Vašimi pohledávkami nebo blankosměnkou.

Shrnutí

Osobně si myslím, že o revolvingovém úvěru ještě mnoho uslyšíme a že je takříkajíc v „plenkách“. Přibude společností, které ho nabízí a budou se přetahovat o to, kdo přijde s lepší nabídkou. Počkejme si.

Dotace na vzdělávání zaměstnanců – základní informace

Dnes víme, že si firma může požádat o dotaci na zaměstnance. Podmínkou tedy je, aby tito zaměstnanci byli zaregistrováni na ÚP alespoň 5 měsíců. A co takhle dotace na vzdělávání? Ano, i toto je možné.

(Pokračování textu…)

Tato stránka používá cookies Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close